Logotype - soederberg.se


Klicka på bilderna nedan
för att se hur det fungerar
steg-för-steg.

Glida Skeden

[Art. nr: 10805] 105cm längd

Vändnings- & förflyttningshjälmedel

Underhållsfri produkt, bra för miljön

FÖRBÄTTRAR PERSONALENS ARBETE. Sparar på rygg, axlar och handleder. Eftersom inga lyft förekommer, förebyggs arbetsskador.

TRYGGHET FöR PATIENTEN OCH PERSONAL. Kontakt med underlaget erhålles under hela vänd- eller flyttprocessen.

MINDRE PERSONALKRÄVANDE. Maximalt 2 personer erfordras. Fördelaktigt för bla nattpersonal.

LÄTTHANTERLIG PRODUKT. Enkel och smidig att arbeta med. Lättplacerad intill säng och kan med fördel vara personbunden.

HYGIENISK PRODUKT. Maskindiskas, steriliseras eller tvättas med sprit.

UNDERHÅLLSFRI PRODUKT.

GLIDA SKEDEN vadderas vid hudskador.

STADIG och ger inte vika. Klarar mycket tunga patienter, ex vis Obesitas patienter.

SKONSAM att användas till patienter med ryggskador.

TRYGG att användas i höjdskillnader.

TRYGGHET FÖR PATIENTER OCH PERSONAL kontakt med underlaget erhålles under hela vänd eller flyttprocessen. Minskar därmed risken för en osäker färd mellan operationsbord och säng.

BÄR UPP både axelparti och stuss vid förflyttningen, det vill säga hela bålen.

ANVÄNDES TILL PATIENTER som själva inte kan förflytta sig på grund av smärta, varierande medvetandegrad, eller andra funktionshinder.


Glide-A-Slide

For easy turning and transfer of patients.

SAVES STAFF TIME. Glide-A-Slide makes turning and moving patients easier with less staff. Perfect for night staff and other periods of low staff intensity. In most cases one person, unassisted, can turn or transfer a patient.

PREVENTS OCCUPATIONAL INJURIES. Glide-A-Slide helps staff avoid heavy lifting. Less strain on back, shoulders, and wrists means less risk, and fewer days loss to costly occupational injuries.

SAFE AND CONVENIENT. Glide-A-Slide's unique design gives patients a feeling of security while being moved or turned. Also, Glide-A-Slide can be conveniently stored at the patient's bedside.

HYGIENIC. Glide-A-Slide can be easily washed or sterilized, and requires no maintenance other than simple, periodic replacement of friction tape.

When to use Glide-A-Slide

FOR ALL BED-BOUND PATIENT who cannot turn or move without assistance, for example paralytic patients, cardiac patients, surgical patients, patients with fractures.

WHO USES GLIDE-A-SLIDE? Nursing staff, ambulance staff, physical and occupational therapists, medical staff, night staff, pathologists, support staff, rehabilitation staff, long term care staff, home care staff, dentists and others.

WHERE TO USE GLIDE-A-SLIDE. All patients care departments including medicine and surgery, as well ass departments of radiology, rehabilitation, orthopedics, long-term care, neurosurgery, psychiatric care, intensive care, pathology, emergency rooms, emergi-center, brace shops, home care, nursing homes, industrial health services, retirement centers, dentists, etc. etc.

En produktion av WEB is IT© Copyright 2024 soederberg.se
Soederberg International - Varbergsvägen 3 - S-857 32 Sundsvall
Tel: 070- 607 77 75 - E-post: per(@)soederberg.se - Skype: persoederberg